FERIE ZIMOWE W NASZEJ SZKOLE

 

 

SZANOWNI RODZICE

SZKOŁA ORGANIZUJE FERIE ZIMOWE

I TURNUS OD 13.02. DO 17.02.2017

II TURNUS OD 20.02. DO 24.02.2017

ODPŁATNOŚĆ ZA JEDEN TURNUS (OD GODZ.8:00 DO 17:00) WYNOSI 250ZŁ.

OPŁATA ZA OBIADY W CZASIE FERII (JEŚLI DZIECKO BĘDZIE Z NICH KORZYSTAŁO) WYNOSI 8ZŁ PŁATNE W KATERINGU OD 06.02.2017.

ŚNIADANIE I PICIE RODZICE ZAPEWNIAJĄ DZIECIOM WE WŁASNYM ZAKRESIE.

ZA PIERWSZY TURNUS OPŁATĘ NALEŻY WNIEŚĆ DO 06.02.2017, ZA DRUGI TURNUS DO 13.02.2017 NA RACHUNEK SZKOŁY, KTÓRY BĘDZIE DOSTĘPNY W SEKRETARIACIE(Z DOKŁADNYM OPISEM: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA, KTÓRY TURNUS FERII) .

ZAPISY I ODBIÓR KART UCZESTNIKA PÓŁKOLONII W SEKRETARIACIE OD 16.01.2017.

WYPEŁNIONE KARTY PROSIMY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.01.2017.

BRAK WPŁATY W USTALONYM TERMINIE BĘDZIE JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ UCZESTNICZENIA DZIECKA W FERIACH ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH W SZKOLE.

W CZASIE FERII ORGANIZOWANE BĘDĄ WYJAZDY NA BASEN, DO KINA, DO HUMANITARIUM, HYDROPOLIS, NA KRĘGLE. ORGANIZOWANE BĘDĄ RÓWNIEŻ ZAJĘCIA PLASTYCZNE, SPORTOWE, KOMPUTEROWE. SZCZEGÓŁOWY PLAN FERII BĘDZIE WYWIESZONY NA POCZĄTKU LUTEGO.

Karta uczestnictwa do pobrania: Karta kwalifikacyjna

Harmonogram zajęć do pobrania: HARMONOGRAM PÓŁKOLONII turnus 1/2017

Harmonogram zajęć do pobrania: HARMONOGRAM PÓŁKOLONII turnus 2/2017

Categories :

SP24