LEKCJA SAMORZĄDNOŚCI

15 marca 2017r. klasy szóste wybrały się na lekcję o administracji rządowej i samorządowej w województwie.

Lekcja odbyła się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Zostaliśmy zaproszeni do sali obrad Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Zajęcia miały charakter wykładu; obejrzeliśmy również pokaz slajdów.

Poznaliśmy strukturę organizacyjną oraz kompetencje sejmiku. Dowiedzieliśmy się, jakie są insygnia województwa dolnośląskiego. Pani prowadząca wykład mówiła o różnych działaniach podejmowanych przez samorząd.

Spotkanie zakończyło się krótkim konkursem z upominkami. 

Klasa VI A

Categories :

SP24