NOWY SPRZĘT SPORTOWY

Rada Rodziców zaopatrzyła Świetlicę w sprzęt sportowy, który posłuży dzieciom podczas zabaw na świeżym powietrzu. Zostały zakupione piłki gumowe, skakanki, gumy do skakania oraz rakietki z piłeczką. 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za okazaną pomoc. 

Wychowawcy świetlicy.

 

Categories :

SP24