Matematyka bez granic

Dnia 9 marca klasy piąte oraz szóste uczestniczyły w międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Matematyka bez granic”. Jest to konkurs klasowy, w którym uczniowie mierząc się z zadaniami musieli polegać nie tylko na umiejętnościach z dziedzin matematycznych, lecz ważne były również między innymi zdolności językowe, plastyczne oraz konstrukcyjne . Zadania konkursowe nawiązywały do konkretnych sytuacji życiowych oraz pokazywały praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym.
W regionie dolnośląsko – opolskim startowało 57 klas szóstych, najlepszy wynik uzyskany przez naszą szkołę uzyskała klasa 6B, zdobywając 11 miejsce.
Klas piątych i czwartych startowało łącznie 60, z czego najlepszy wynik uzyskany w naszej szkole przez klasy piąte uzyskała klasa 5C, zdobywając 10 miejsce.

Wszystkim klasom serdecznie dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu!

Categories :

SP24