FINAŁ KONKURSU CYBERBEZPIECZNI

 

Pod koniec listopada w naszej szkole odbyły się eliminację do Dolnośląskiego Konkursu Cyberbezpieczni, którego organizatorami był Warszawski Instytut Bankowości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz partnerem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Konkurs skierowany był do uczniów klas 6 i 7. W całym województwie wzięło udział 1500 uczniów z 52 szkół. W naszej szkole najwyższe wyniki uzyskali Mikołaj Cendro z klasy 7b, Jakub Kowalczuk z klasy 7b oraz Leon Lewiński z klasy 7c oraz Jacek Radomski z klasy 7c, który niestety odpadł w dogrywce. Trzej uczniowie zostali zakwalifikowani przez organizatorów do Finału Wojewódzkiego Konkursu, który odbył się 7 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Tym samym znaleźli się wśród 66 osób, które Sali Sejmiku Wojewódzkiego pisały kolejny, trudniejszy test dotyczący bezpieczeństwa w ceberprzestrzeni oraz wysłuchały wykładu o tej samej tematyce. Gratulujemy chłopcom wysokich lokat i wiedzy o bezpieczeństwie w wirtualnym świecie.

Agnieszka Miczulska

 

Categories :

SP24