Drzwi Otwarte SP24

Dyrekcja    oraz    nauczyciele Szkoły   Podstawowej  nr  24 we Wrocławiu

z a p r a s z a j ą

w  dniu  07  marca  2019 r.

w  godzinach  16.00 – 18.00

wszystkich  Rodziców  z  Dziećmi

przyszłych  klas pierwszych

na

DZIEŃ  OTWARTEJ  SZKOŁY

w programie:

Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły

Warsztaty/zajęcia dla dzieci

Zwiedzanie szkoły

Categories :

SP24