Dolnośląska Akademia Dzieci

Uczniowie klas pierwszych (1a i 1d) wzięli udział w projekcie Dolnośląska Akademia Dzieci (wcześniej: Polska Akademia Dzieci). W ramach tego projektu Dolnośląska Szkoła Wyższa zorganizowała cztery spotkania tematyczne, po jednym w każdym miesiącu. Młodzi „studenci” otrzymali indeksy i zbierali do nich pieczątki na każdych zajęciach. Wykłady były prowadzone przez Młodych Naukowców oraz zaproszonych do współpracy dorosłych ekspertów. Celem Dolnośląskiej Akademii Dzieci jest rozwijanie dziecięcego potencjału, zainteresowań, wiary w siebie i budowanie przekonania, że nauka może być fascynująca. Myślimy, że uczniom naszej szkoły udało się to wszystko osiągnąć, gdyż bardzo aktywnie brali udział we wszystkich zajęciach, na dowód czego otrzymali dyplomy ukończenia Akademii. Gratulujemy!

Dorota Humenna

Categories :

SP24