FERIE W SZKOLE

SZANOWNI RODZICE

SZKOŁA ORGANIZUJE FERIE ZIMOWE

I TURNUS OD 10.02. DO 14.02.2020

II TURNUS OD 17.02. DO 21.02.2020

ODPŁATNOŚĆ ZA JEDEN TURNUS (OD GODZ.8:00 DO 15:00) WYNOSI 150ZŁ.

OPŁATA ZA OBIADY W CZASIE PÓŁKOLONII (JEŚLI DZIECKO BĘDZIE Z NICH KORZYSTAŁO) WYNOSI 7:30 ZŁ ZA JEDEN OBIAD (ZA JEDEN TYDZIEŃ PÓŁKOLONII OPŁATA WYNOSI 36,50) PŁATNE DO KATERINGU (gotówką w okienku w stołówce szkolnej)

ŚNIADANIE I PICIE RODZICE ZAPEWNIAJĄ DZIECIOM WE WŁASNYM ZAKRESIE.

ZA PIERWSZY TURNUS OPŁATĘ NALEŻY WNIEŚĆ DO 03.02.2020, ZA DRUGI TURNUS DO 10.02.2020 NA RACHUNEK SZKOŁY NR 61 1020 5226 0000 6602 0416 4448 ,KTÓRY BĘDZIE DOSTĘPNY TAKŻE PRZY ODBIORZE KART (Z DOKŁADNYM OPISEM: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA, KTÓRY TURNUS PÓŁKOLONII) .

ODBIÓR KART UCZESTNIKA PÓŁKOLONII W ŚWIETLICY OD 13.01.2020.

WYPEŁNIONE KARTY PROSIMY DOSTARCZYĆ DO ŚWIETLICY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.01.2020.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONA LICZBĘ MIEJSC (50 NA TURNUS) DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

BRAK WPŁATY W USTALONYM TERMINIE BĘDZIE JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ UCZESTNICZENIA DZIECKA W PÓŁKOLONIACH ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH W SZKOLE.

W CZASIE PÓŁKOLONII ORGANIZOWANE BĘDĄ WYJAZDY NA BASEN, DO KINA, DO MUZEUM, NA KRĘGLE. ORGANIZOWANE BĘDĄ RÓWNIEŻ ZAJĘCIA PLASTYCZNE, SPORTOWE, KOMPUTEROWE. SZCZEGÓŁOWY PLAN FERII BĘDZIE WYWIESZONY NA POCZĄTKU LUTEGO.

FERIE ZIMOWE W SZKOLE

Categories :

SP24