DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Bezpieczne korzystanie z internetu to w dzisiejszym świecie bardzo ważny temat. Wprawdzie Dzień Bezpiecznego Internetu w tym roku wypada podczas ferii, jednak już teraz odbywają się w naszej szkole szkolenia i warsztaty związane z tym tematem. W klasach 4-8 nauczyciele informatyki oraz wychowawcy realizują temat na lekcji. Uczniowie klas starszych przygotowują prezentację oraz broszury informacyjne o bezpieczeństwie w sieci. Klasy 6-8 dodatkowo biorą udział w akcji Stop Hejtowi.

Klasy młodsze również biorą udział w specjalnych szkoleniach. W tym roku szkolenia te pod okiem nauczyciela informatyki prowadzą Natalia Jajuga i Małogosia Mikołajczyk z klasy 4b. Uczennice odbyły specjalne szkolenie prowadzone przez psychologów i pedagogów  z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego dotyczące  Cyberprzemocy i Bezpieczeństwa  w sieci a teraz przekazują zdobytą wiedzę młodszym kolegom i koleżankom.

Agnieszka Miczulska

 

Categories :

SP24