REKRUTACJA WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Szanowni Państwo

W związku z aktualną sytuacją, rekrutacja do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 odbywa się wyłącznie droga elektroniczną.

Wydrukowane i podpisane podanie należy przesłać wraz z niezbędnymi załącznikami na adres: sekretariat@sp24.wroclaw.pl

SP24