WYNIKI REKRUTACJI DO SP24 we Wrocławiu

Wyniki rekrutacji do Szkoły Podstawowej  nr 24 we Wrocławiu

na rok szkolny 2020/2021

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH do Szkoły Podstawowej nr 24 we Wrocławiu

 

LISTA OSÓB NIEPRZYJĘTYCH do Szkoły Podstawowej nr 24

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do harmonogramy rekrutacji informujemy, że rodzice kandydatów zakwalifikowanych mogą złożyć rezygnację z miejsca w klasie I do dnia 02.04.2020r. do godz. 15.00. Rezygnacja powinna zostać wysłana na adres email sekretariatu  placówki, do której został zakwalifikowany.

 

 

SP24