INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo

Poniżej pliki z informacjami dla rodziców dotyczącymi funkcjonowania placówki od dnia 25.05.2020

INFORMACJE – do pobrania

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

SP24