KOMUNIKAT ŚWIETLICA SZKOLNA

Szanowni Państwo

Wszystkie karty o przyjęcie dzieci do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 24 na rok szkolny 2020/2021 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Prosimy o uzupełnienie brakujących danych (upoważnienia, brakujące podpisy i in.) w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2020r.

Kierownik świetlicy

 

 

SP24