REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniach od 24.05.2021r. do 14.06.2021r. odbędzie się rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022r. dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 24 . Uczniowie obecnie uczęszczający do świetlicy szkolnej muszą być ponownie zapisani  na nowy rok szkolny 2021/2022r.

Zapisy w terminie od 24.05.2021 do 14.06.2021r nie dotyczą uczniów rozpoczynających naukę w szkole (przyszłe klasy pierwsze) w roku szkolnym 2021/2022r. Rekrutacja dla tych dzieci będzie przeprowadzona w nowym roku szkolnym 2021/2022 od 01.09 2021 do 15.09.2021.

Procedury zapisów dzieci do świetlicy szkolnej umieszczone są na stronie szkoły w zakładce Świetlica – dokumenty.