Dokumenty świetlicy

Rok szkolny 2020/2021

Wniosek o opiekę w czasie trwania pandemii

Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy

Karta zgłoszenia do świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej