Dokumenty świetlicy

Rok szkolny 2020/2021

Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy

Karta zgłoszenia do świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej