Prezentacja szkoły

[title_nd tag=”h2″ style=”subtitle” align=”center” title=”O szkole” color=”#545454″]

Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14. Jest szkołą osiedlową, bezpieczną i przyjazną dziecku, o charakterze integrującym.

Położona jest w pobliżu pięknego parku „Złotnickiego”.

Placówka mieści się w środku osiedla Złotniki, w budynku parterowym, z zagospodarowanym poddaszem pod sale dydaktyczne (remont w 2015 roku). W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne tzw.”zerówki” oraz oddziały I-III i oddziały IV-VI. W sumie w roku 2016/2017 23 oddziały (klasy). Średnia liczba uczniów w oddziale to 23. Uczniowie uczą się w systemie dwuzmianowym. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w godzinach od 8.00 do 16.15.

W szkole jest stołówka szkolna obsługiwana przez firmę cateringową,

biblioteka

oraz działa 8 oddziałowa świetlica, otwarta w godz. od 7.00 do 17.00.

Ponadto w szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda i psycholog.

W latach 2009 – 2010 rozbudowano budynek szkoły dla potrzeb stworzenia przedszkola i zagospodarowano teren wokół, w tym wybudowano duży plac zabaw dostosowany do możliwości dzieci w różnym wieku.

W roku 2013 oddano do użytku boisko z nawierzchnią EPDM. W skład boiska wchodzą: bieżnia dookólna, boisko do gry w siatkówkę i piłkę ręczną oraz dwa boiska do gry w koszykówkę, bieżnia sprtinterska z czterema torami, skocznia do skoku w dal.

W roku szkolnym 2014/2015 wykonano remont i adaptację poddasza budynku na cele edukacyjne. Powstały nowe sale przeznaczone na cele edukacyjne. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny (np. rzutniki, słuchawki w salach językowych), a nauczyciele mają dostęp do laptopów i Internetu.

W grudniu 2015 r. dzięki ogromnym staraniom i wysiłkom Rady Rodziców, udało się pozyskać sponsorów, którzy dostarczyli kruszywo oraz utwardzili teren pod parking. Ponadto poszerzona została brama wjazdowa na plac parkingowy. Całość inwestycji szacowana jest na ok 60 tyś zł, a wydatki te w całości pokryli sponsorzy. Dzięki inwestycji szkoła zyskała duży plac parkingowy oraz znacznie zwiększyło się bezpieczeństwo dzieci.

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczął się remont części sportowej budynku szkoły. W pierwszej kolejności wyremontowano małą salę gimnastyczną, którą oddano do użytku w marcu 2017 r.

Obecnie trwa remont dużej sali gimnastycznej, której oddanie do użytku zaplanowane jest w roku szkolnym 2017/2018.

W kolejnych latach przewiduje się dalszą realizację inwestycji remontu i przebudowy budynku szkoły (parter budynku) oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły ( parking).

SP24