Regulaminy szkoły

Regulaminy i zarządzenia

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

Dokument – Statut ZS-P nr 14

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM nr 14 we WROCŁAWIU

Procedura 

Od września 2016 r. decyzją rodziców wprowadzono zakaz używania wśród uczniów telefonów komórkowych i tabletów na terenie szkoły. Zakaz dotyczy zajęć dydaktycznych oraz przerw międzylekcyjnych. 

.

Zakaz wprowadzono w wyniku przeprowadzonego referendum, w którym za wprowadzeniem zakazu opowiedziało się aż 89,38% głosujących rodziców.

.

Regulamin szkoły precyzuje zasady korzystania z urządzeń mobilnych.

.

*

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 14

WE WROCŁAWIU

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 14 we Wrocławiu

*

ADRES

ul. Częstochowska 42
54-032 Wrocław
tel.: +48 71 798 69 20 wew. 100
eMail: sekretariat@sp24.nazwa.pl

Przedszkole nr 24

Przedszkole nr 24

test

World Games 2017

World Games 2017