Obiady w szkole

Składka roczna

Opłaty indywidualne za obiady szkolne, można będzie dokonywać tyko i wyłącznie na konto podane w umowie:

Szkoła: 51 1020 5226 0000 6102 0416 4679

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14
ul. Częstochowska 42

Wpisując w tytule imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonano wpłaty.

Dokonując opłaty przelewem należy dostarczyć do intendenta potwierdzenie dokonanej wpłaty, drogą mailową naadres: intendent@sp24.wroclaw.pl  lub osobiście.

Potwierdzenie musi dotrzeć najpóźniej do godziny 8:15, w dniu w którym dziecko ma korzystać z obiadów.
W przypadku braku potwierdzenia dokonanej wpłaty lub dostarczenia go po godzinie 8:15 dziecko nie otrzyma w danym dniu obiadu.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać najpóźniej do godziny 8.15 w dniu nieobecności dziecka telefon 71 798-69-20 wew.112.

*
Opłaty za poszczególne miesiące:

  • za wrzesień  koszt 153,30 zł (21*7,30 zł)
  •  za październik  koszt 160,60 zł (22*7,30 zł) Termin płatności: do 24 września 
  •  za listopad  koszt 146 zł (20*7,30 zł) Termin płatności: do 26 października
  •  za grudzień koszt 116,80 zł (16 *7,30 zł) Termin płatności: do 26 listopada
  • za styczeń  koszt 65,70 zł (9*7,30 zł) Termin płatności: do 21 grudnia
  • za luty  koszt 146 zł (20 *7,30 zł) Termin płatności: do 22 stycznia
  • za marzec koszt 167,90 (23 *7,30 zł) Termin płatności: do 19 lutego 
  • za kwiecień  koszt 131,40 zł (18 *7,30 zł) Termin płatności: do 26 marca
  • za maj koszt 124,10 (17 *7,30 zł) Termin płatności: do 23 kwietnia
  • za czerwiec koszt 116,80 (16 *7,30 zł) Termin płatności: do 26 maja

Jadłospisy tygodniowe