Rok szkolny 2020/2021

Statut Szkoły Podstawowej nr 24

Nowelizacja statutu z dn. 21.01.2021

Załącznik nr 1 do uchwały z dn. 21.01.2021

Nowelizacja statutu z dn. 07.12.2020

Nowelizacja statutu z dn. 26.08.2020

Nowelizacja statutu z dn.22.05.2020

Nowelizacja statutu z dn.28.08.2019

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

Procedura bezpieczeństwa w ZSP 14

Procedura w przypadku podejrzenia Covid-19