Regulaminy szkoły

Rok szkolny 2020/2021

Status Szkoły Podstawowej nr 24

Nowelizacja statutu z dn.22.05.2020

Nowelizacja statutu z dn.28.08.2020

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

Procedura bezpieczeństwa w ZSP 14

Procedura w przypadku podejrzenia Covid-19