Rekrutacja

Zasady i kryteria naboru do klasy I Szkoły Podstawowej nr 24 we Wrocławiu

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych Szkoła Podstawowa nr 24 we Wrocławiu

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych Szkoła Podstawowa nr 24 we Wrocławiu – Kandydat niezakwalifikowany do danej placówki może być zakwalifikowany w innej placówce wybranej na liście preferencji.

 

Lista kandydatów przyjętych

 

Lista kandydatów nieprzyjętych

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 24 -rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca – Lista kandydatów przyjętych