Rekrutacja

WYNKI2

Wyniki rekrutacji do Szkoły Podstawowej  nr 24 we Wrocławiu

na rok szkolny 2020/2021

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH do Szkoły Podstawowej nr 24 we Wrocławiu

 

LISTA OSÓB NIEPRZYJĘTYCH do Szkoły Podstawowej nr 24

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do harmonogramy rekrutacji informujemy, że rodzice kandydatów zakwalifikowanych mogą złożyć rezygnację z miejsca w klasie I do dnia 02.04.2020r. do godz. 15.00. Rezygnacja powinna zostać wysłana na adres email sekretariatu  placówki, do której został zakwalifikowany.

 

 

Szanowni Państwo

W związku z aktualną sytuacją, rekrutacja do klas I w Szkole Podstawowej nr 24 odbywa się wyłącznie droga elektroniczną.

Wydrukowane i podpisane podanie należy przesłać wraz z niezbędnymi załącznikami na adres: sekretariat@sp24.wroclaw.pl

2

Zasady i kryteria naboru do klasy I w Szkole Podstawowej nr 24 z Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 na rok szkolny 2020/2021

SP24