Zajęcia dodatkowe

[focus_title_nd color=”green” title=”Zajęcia szkolne ” link=”url:http%3A%2F%2Fszkola.sp24.wroclaw.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fnowe-zajecia.pdf||target:%20_blank”]

SP24