Samorząd

Skład Samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Wojciech Dreluch klasa 8a

Członek Rady

Olga Florek klasa 8c

Członek Rady

Kacper Włodarczyk klasa 8b

Członek Rady

Piotr Ziajka klasa 7a

Członek Rady

Krzysztof Florek klasa 7d

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

  1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
  2. Dbanie o dobre imię szkoły (w całokształcie swej działalności).
  3. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
  4. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią.
  5. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii uczniów we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów.
  6. Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy z Wolontariatem Szkolnym
  7. Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej w ramach współpracy z Wolontariatem Szkolnym..
  8. Promowanie zdrowego trybu życia.
  9. Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.