Obiady

8

Drodzy Rodzice!!!

Opłaty indywidualne za obiady szkolne, można będzie dokonywać tyko i wyłącznie na konto podane w umowie:

Szkoła: 51 1020 5226 0000 6102 0416 4679

Dyrekcja ZSP 14

* * *

Opłaty za obiady szkolne należy wpłacać na konto: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14
ul. Częstochowska 42

Wpisując w tytule imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonano wpłaty.

Dokonując opłaty przelewem należy dostarczyć do intendenta potwierdzenie dokonanej wpłaty, drogą mailową na adres: intendent@sp24.wroclaw.pl  lub osobiście.

Potwierdzenie musi dotrzeć najpóźniej do godziny 8:15, w dniu w którym dziecko ma korzystać z obiadów.
W przypadku braku potwierdzenia dokonanej wpłaty lub dostarczenia go po godzinie 8:15 dziecko nie otrzyma w danym dniu obiadu.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać najpóźniej do godziny 8.15 w dniu nieobecności dziecka telefon 71 798-69-20 wew.112.

*
Opłaty za poszczególne miesiące:

za październik 25-27.09.2018, koszt 149,50 zł (23*6,50 zł)

za listopad 25-27.10.2018, koszt 130,00 zł(20*6,50 zł)                            

za grudzień 27-29.11.2018, koszt 97,50 zł (15*6,50 zł)

za styczeń 20-24.12.2018, koszt 117 zł (18*6,50 zł)

za luty  25-28.01.2019, koszt 91,00 zł (14*6,50 zł)

za marzec 25-27.02.2019, koszt 136,50 zł (21*6,50 zł)

za kwiecień 22-25.03.2019, koszt 84,50 zł (13*6,50 zł)

za maj 24-26.04.2019, koszt 130,00 zł (20*6,50 zł)

za czerwiec 27-29.05.2019, koszt 91,00 zł (14*6,50 zł)

*

AKTUALNY JADŁOSPIS: 03.06-14.06.2019r.

[divider_nd size=”big” align=”left” color=”#dd3333″]

Opłaty za obiady szkolne proszę wpłacać na konto 

51 1020 5226 0000 6102 0416 4679

*

SP24