Obiady

8

Drodzy Rodzice!!!

Opłaty indywidualne za obiady szkolne, można będzie dokonywać tyko i wyłącznie na konto podane w umowie:

Szkoła: 51 1020 5226 0000 6102 0416 4679

Dyrekcja ZSP 14

* * *

Opłaty za obiady szkolne należy wpłacać na konto: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14
ul. Częstochowska 42

Wpisując w tytule imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonano wpłaty.

Dokonując opłaty przelewem należy dostarczyć do intendenta potwierdzenie dokonanej wpłaty, drogą mailową na adres: intendent@sp24.wroclaw.pl  lub osobiście.

Potwierdzenie musi dotrzeć najpóźniej do godziny 8:15, w dniu w którym dziecko ma korzystać z obiadów.
W przypadku braku potwierdzenia dokonanej wpłaty lub dostarczenia go po godzinie 8:15 dziecko nie otrzyma w danym dniu obiadu.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać najpóźniej do godziny 8.15 w dniu nieobecności dziecka telefon 71 798-69-20 wew.112.

*
Opłaty za poszczególne miesiące:

za wrzesień  koszt 146,00 zł (20*7,30 zł)

 za październik  koszt 167,90 zł (23*7,30 zł) Termin płatności: do 24 września 

za listopad koszt 138,70 zł (19*7,30 zł) Termin płatności: do 28 października

za grudzień koszt 109,50 zł (15*7,30 zł)Termin płatności: do 25 listopada

za styczeń koszt 138,70 zł (19*7,30 zł)  Termin płatności: do 20 grudnia

za luty  koszt  73,00 zł (10*7,30 zł) Termin płatności: do  27 stycznia 

za marzec koszt 160,60 zł (22*7,30 zł) Termin płatności: do 24 lutego

za kwiecień  koszt 102,20 zł (14*7,30 zł) Termin płatności: do 25 marca

za maj koszt 146,00 zł (20*7,30 zł) Termin płatności: do 27 kwietnia

za czerwiec koszt 124,10 zł (17*7,30 zł) Termin płatności: do 26 maja

*

AKTUALNY JADŁOSPIS: 08.06-19.06.2020r.

[divider_nd size=”big” align=”left” color=”#dd3333″]

Opłaty za obiady szkolne proszę wpłacać na konto 

51 1020 5226 0000 6102 0416 4679

*

SP24