Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców 

*

W roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców liczy 23 członków, reprezentujących 23 klasy w szkole.

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:

 1. Aldona Zając – Przewodnicząca
 2. Robert Łysek – Zastępca
 3. Grzegorz Tlołka – Skarbnik
 4. Aleksandra Sieradzka – Stasiak – Sekretarz

Zadania Rady Rodziców

*

Z wielką przyjemnością informujemy, że dzięki wpłaconym przez Państwa dobrowolnym składkom na rzecz Rady Rodziców, w ubiegłych latach udało nam się m.in. zorganizować i sfinansować:

 • Dzień Dziecka
 • Zabawę mikołajową i bal karnawałowy
 • Nowy strój Mikołaja i jego obecność w szkole
 • Konkursy sportowe
 • Wsparcie dla kół naukowych
 • Konkursy w klasach I-III i IV-VI
 • Pomoce naukowe i dydaktyczne do świetlicy
 • Materiały pomocnicze na różne przedmioty,
 • Pomoce i materiały dla biblioteki
 • Nagrody dla wybitnych uczniów na zakończenie roku
 • Współfinansowaliśmy książki dla klas IV-VI

Ponadto dzięki wysiłkom i staraniom Członków Rady, sponsorom udało się utwardzić i powiększyć teren pod parking oraz poszerzyć bramę wjazdową na ten plac. Koszt materiałów i robocizny wyniósł ponad 60 tyś zł i w całości został sfinansowany przez sponsorów.

Składka roczna

*

Wysokość składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 ustalona została w kwocie 38zł,

Jeżeli do Szkoły uczęszcza rodzeństwo, składka jest wnoszona za jedno dziecko, a każde kolejne jest zwolnione ze składki. Wpłaty przyjmują klasowi skarbnicy. Po opłaceniu składki za jedno dziecko prosimy o tym fakcie poinformować skarbnika w klasie kolejnego dziecka podając: imię, nazwisko i klasę, w której uiszczono już składkę.

Składka podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

Dziękując wszystkim za wpłacane pieniądze, podkreślamy, że wracają one do naszych dzieci, uatrakcyjniają i wzbogacają ofertę szkoły.

Konto Rady Rodziców 

*

(wyłącznie dla wpłat dokonywanych przez skarbników klasowych)

Rada Rodziców SP24

77 1020 5226 0000 6202 0456 1959  (PKO BP)

Kontakt

*

Można się z nami kontaktować wysyłając email na adres  rr_szkola@sp24.nazwa.pl  lub poprzez zakładkę kontakt.

Przyjmujemy wnioski, pytania i oferty.

W celu usprawnienia pracy nad konkretnymi zadaniami w roku 2016/2017, Rada Rodziców powołała następujące ZESPOŁY ROBOCZE:

1) Zespół ds. żywienia

– Mariusz Jasiński

– Jolanta Czajkowska

– Agnieszka Widawska – Zagrodnik

*

2) Zespół ds. strony www

– Grzegorz Tlołka

– Małgorzata Majcherek

– Aleksandra Sieradzka – Stasiak

*

3) Zespół ds. fotografa

– Aldona Zając

– Agnieszka Widawska

– Dobrochna Kaczmarek

– Oliwia Pietrzykowska Meuller

– Aneta Joks

4) Zespół ds. utworzenia klasy sportowej

– Alicja Gleń

– Robert Łysek

– Aldona Zając

*

5) Zespół ds. eventów

Powołano zespół ds. inicjowania i organizacji różnego rodzaju projektów. W skład zespołu wchodzą:

– Klaudia Piątek

– Aldona Zając

– Robert Łysek

– Arek Kęsoń

– Jola Czajkowska – Patyna

– Ola Sieradzka – Stasiak

SP24