kontakt, konto

Kontakt

*

Można się z nami kontaktować wysyłając email na adres  rr_szkola@sp24.nazwa.pl  lub poprzez zakładkę kontakt.

Przyjmujemy wnioski, pytania i oferty.

Konto Rady Rodziców 

*

(wyłącznie dla wpłat dokonywanych przez skarbników klasowych)

Rada Rodziców SP24

77 1020 5226 0000 6202 0456 1959  (PKO BP)

SP24