skład RR

Skład Prezydium Rady Rodziców 

*

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców liczy 27 członków, reprezentujących 28 klas w szkole (na 31 klas).

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:

  1. Krzysztof Górnik – Przewodniczący
  2. Mateusz Ciesielski – Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz
  3. Grzegorz Tlołka – Skarbnik

*

[table_nd]

 Lp. Klasa Imię i Nazwisko
1 I a
2 I b
3 I c
4 I d
5 I e
6 II a
7 II b
8 II c
9 III a
10 III b
11 III c
12 IV a
13 IV b
14 IV c
15 IV d Agnieszka Widawska-Zagrodnik
16 IV e
17 IV f
18 V a Arkadiusz Kęsoń
19 V b
20 V c Grzegorz Tlołka
21 V d
22 V e
23 VI a
24 VI b
25 VI c
26 VII a
27 VII b
28 VII c
29 VIII a
30 VIII b
31 VIII c Marek Florecki

[/table_nd]

SP24