skład Rady Rodziców 2017/2018

Skład Prezydium Rady Rodziców 

*

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców liczy 23 członków, reprezentujących 23 klasy w szkole (na 31 klas).

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:

  1. Marek Florecki – Przewodniczący
  2. Arkadiusz Kęsoń – Zastępca Przewodniczącego
  3. Grzegorz Tlołka – Skarbnik
  4. Agnieszka Widawska – Zagrodnik – Sekretarz

*

 Lp. Klasa Imię i Nazwisko
1 I a
2 I b
3 I c
4 I d
5 I e
6 II a
7 II b
8 II c
9 III a
10 III b
11 III c
12 IV a
13 IV b
14 IV c
15 IV d Agnieszka Widawska-Zagrodnik
16 IV e
17 IV f
18 V a Arkadiusz Kęsoń
19 V b
20 V c Grzegorz Tlołka
21 V d
22 V e
23 VI a
24 VI b
25 VI c
26 VII a
27 VII b
28 VII c
29 VIII a
30 VIII b
31 VIII c Marek Florecki

ADRES

ul. Częstochowska 42
54-032 Wrocław
tel.: +48 71 798 69 20 wew. 100
eMail: sekretariat@sp24.nazwa.pl

Przedszkole nr 24

Przedszkole nr 24

test

World Games 2017

World Games 2017