składka roczna

Wysokość składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 ustalona została w kwocie 35zł,

Jeżeli do Szkoły uczęszcza rodzeństwo, składka jest wnoszona za jedno dziecko, a każde kolejne jest zwolnione ze składki. Wpłaty przyjmują klasowi skarbnicy. Po opłaceniu składki za jedno dziecko prosimy o tym fakcie poinformować skarbnika w klasie kolejnego dziecka podając: imię, nazwisko i klasę, w której uiszczono już składkę.

Składka podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

Dziękując wszystkim za wpłacane pieniądze, podkreślamy, że wracają one do naszych dzieci, uatrakcyjniają i wzbogacają ofertę szkoły.

*

Skarbnicy klasowi proszeni są o wpłaty składek na konto Rady Rodziców:

*

(wyłącznie dla wpłat dokonywanych przez skarbników klasowych)

Rada Rodziców SP24

77 1020 5226 0000 6202 0456 1959  (PKO BP)

SP24