Ubezpieczenie

Podstawowe informacje, dotyczące ubezpieczenia szkolnego NNW Compensa,:

  1. Cały proces przebiega on-line, bez wychodzenia z domu, rodzic wystawia polisę samodzielnie, nie zajmie to dłużej niż 3 minuty (w załączeniu instrukcja)
  2. Do wyboru są 4 warianty (zakres ten sam, ale różne wysokości świadczeń), podstawową różnicą jest wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:

A/ 15 000 zł (150 zł za 1% uszczerbku)

B/ 25 000 zł (250 zł za 1% uszczerbku)

C/ 45 000 zł (450 zł za 1% uszczerbku)

D/ 60 000 zł (600 zł za 1% uszczerbku)

 

Przy zachowaniu składki z roku ubiegłego (50 zł), suma ubezpieczenia z tytułu NNW wyniesie 25 000 zł (zamiast 15 000 zł) !!!

Wariant wybiera każdy indywidualnie. Aktywny link do zawarcia umowy, instrukcja i hasło są podane w załączniku: Ubezpieczenie NNW-instrukcja.

  1. Roszczenia również realizowane są on-line, bez konieczności odwiedzania placówki ubezpieczyciela (w załączeniu instrukcja)

 

4. WAŻNE: Do ubezpieczenia można przystępować na bieżąco, do 15 października włącznie. Ochrona każdorazowo rozpoczyna się z dniem 1 września 2020 roku.

ZAŁĄCZNIKI:

UBEZPIECZENIE NNW – warianty szkolne:

http://szkola.sp24.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/08/NNW-szkolne-warianty.pdf

UBEZPIECZENIE NNW – zgłoszenie szkody:

http://szkola.sp24.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/08/Ubezpieczenie-NNW-zgloszenie-szkody.pdf

UBEZPIECZENIE NNW – zalety:

http://szkola.sp24.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/08/Ubezpieczenie-NNW-zalety.pdf

UBEZPIECZENIE NNW – instrukcja:

http://szkola.sp24.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/08/Ubezpieczenie-NNW-instrukcja.pdf

SP24