Ubezpieczenie

W PRZYPADKU SZKODY:

1. Należy pobrać druk szkodowy ze strony lub w sekretariacie szkoły
2. Wypełnić druk
3. Podbić pieczatką w szkole wypełniony dokument zgłoszenia szkody 
4. Przygotować dokumentację medyczną dotyczącą zaistniałego NNW. UWAGA: NIE TRZEBA DOKUMENTU O ZAKOŃCZONYM LECZENIU!
5. Przygotować dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego o tym samy nazwisku co dziecko (UWAGA: JEŚLI JEST INNE NAZWISKO NALEŻY DOŁĄCZYĆ AKT URODZENIA)
6. Komplet dokumentacji należy dostarczyć na ul. Legnicką 62C, 54-204 Wrocław (obok PETRA GYROS), tel. 71/ 349 37 14 lub wysłać skany mailem na adres: AGENCJA.MROZ@ALLIANZ.PL

Ubezpieczający:

Ubezpieczyciel:

Ubezpieczenie obsługuje:

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 we Wrocławiu

TU Allianz Polska S.A.

ul. Legnicka 62c

54-204 Wrocław

Tomasz Mróz

tel. : 504 081 046

SP24