Ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenie szkolne NNW Compensa

Podstawowe informacje, dotyczące ubezpieczenia szkolnego NNW Compensa,:

Cały proces przebiega on-line, bez wychodzenia z domu, rodzic wystawia polisę samodzielnie, nie zajmie to dłużej niż 3 minuty (w załączeniu instrukcja)

Do wyboru są 4 warianty (zakres ten sam, ale różne wysokości świadczeń), podstawową różnicą jest wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:

    1. 15 000 zł (150 zł za 1% uszczerbku)
    2. 25 000 zł (250 zł za 1% uszczerbku)
    3. 45 000 zł (450 zł za 1% uszczerbku)
    4. 60 000 zł (600 zł za 1% uszczerbku)

Przy zachowaniu składki z roku ubiegłego (50 zł), suma ubezpieczenia z tytułu NNW wyniesie 25 000 zł (zamiast 15 000 zł) !!!

Wariant wybiera każdy indywidualnie. Aktywny link do zawarcia umowy, instrukcja i hasło są podane w załączniku: Ubezpieczenie NNW-instrukcja.

Roszczenia również realizowane są on-line, bez konieczności odwiedzania placówki ubezpieczyciela (w załączeniu instrukcja)

WAŻNE: Do ubezpieczenia można przystępować na bieżąco, do 15 października włącznie. Ochrona każdorazowo rozpoczyna się z dniem 1 września 2020 roku.