Zarządzenia

http://szkola.sp24.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/10/ZARZĄDZENIE-2…._ZSP14_2020.pdf

http://szkola.sp24.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/09/ZARZĄDZENIE-NR-236_ZSP14_2020.pdf

http://szkola.sp24.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/09/ZARZADZENIE-NR-235_ZSP14_2020.pdf

http://szkola.sp24.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-235_ZSP14_2020.pdf

http://szkola.sp24.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-nr-235_ZSP14_2020.pdf

ZARZĄDZENIE nr 234 dotyczące wprowadzenia zasad funkcjonowania procedur bezpieczeństwa

ZASADY FUNKCJONOWANIA I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII – COVID-19

ZARZĄDZENIE nr 232 dotyczące powołania rezerwowych członków komisji egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE nr 231 dotyczące gotowości do pracy pracowników

ZARZĄDZENIE nr 230 dotyczące posiedzeń Rady Pedagogicznej

ZARZĄDZENIE nr 229 dotyczące wprowadzenia procedur bezpieczeństwa do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

OŚWIADCZENIE RODZICA

Procedury dotyczące egzaminu ósmoklasisty

ZARZĄDZENIE nr 228 dotyczące konsultacji dla klas IV – VII

ZARZĄDZENIE nr 226 dotyczące dotyczące konsultacji dla klas ósmych

ZARZĄDZENIE nr 225 dotyczące wprowadzenia procedur bezpieczeństwa

Procedury do Zarządzenie 225

ZARZĄDZENIE nr 224 dotyczące gotowości do pracy pracowników

ZARZĄDZENIE nr 223 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Rady Pedagogicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE nr 222 w sprawie ustalenia nowego terminu dni wolnych o zajęć dydaktycznych

ZARZĄDZENIE nr 221 – dotyczące procedury przeniesienia ucznia do klasy równoległej

Załącznik nr 1 do zarządzenia 221

ZARZĄDZENIE nr 220 dotyczące gotowości do pracy pracowników

ZARZĄDZENIE nr 219 dotyczące zaleceń bezpieczeństwa dla pracowników przebywających na terenie placówki

Załącznik do zarządzenia nr 219

ZARZĄDZENIE nr 218 dotyczące gotowości do pracy pracowników

ZARZĄDZENIE nr 216 dotyczące określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

ZARZĄDZENIE nr 215 dotyczące sposobu prowadzenia zdalnego nauczania i dokumentowania realizacji zadań

ZARZĄDZENIE nr 214 dotyczące zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

ZARZĄDZENIE nr 213 dotyczące gotowości do pracy pracowników

ZARZĄDZENIE nr 212 dotyczy przygotowania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu

SP24