Zarządzenia

Rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE 16

ZARZĄDZENIE 15

ZARZĄDZENIE 14

ZARZĄDZENIE 12

ZARZĄDZENIE 9

ZARZĄDZENIE 8

ZARZĄDZENIE 6

ZARZĄDZENIE 4

ZARZĄDZENIE 3

ZARZĄDZENIE 2

Załącznik nr 1 do 2

ZARZĄDZENIE 242

ZARZĄDZENIE 240

ZARZĄDZENIE 239

ZARZĄDZENIE 238

ZARZĄDZENIE 236

ZARZĄDZENIE 235

Załącznik nr 1 do 235

Załącznik nr 2 do 235

ZARZĄDZENIE 234

ZASADY FUNKCJONOWANIA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

ZARZĄDZENIE 232

ZARZĄDZENIE 231

ZARZĄDZENIE 230

ZARZĄDZENIE 229

ZARZĄDZENIE 229 - Oświadczenie rodzica

ZARZĄDZENIE 229 - Procedury egzaminu

ZARZĄDZENIE 228

ZARZĄDZENIE 226

ZARZĄDZENIE 225

ZARZĄDZENIE 225 - Procedury

ZARZĄDZENIE 224

ZARZĄDZENIE 223

ZARZĄDZENIE 222

ZARZĄDZENIE 221

Załącznik nr 1 do 221

ZARZĄDZENIE 220

ZARZĄDZENIE 219

Załącznik do 219

ZARZĄDZENIE 218

ZARZĄDZENIE 216

ZARZĄDZENIE 215

ZARZĄDZENIE 214

ZARZĄDZENIE 213

ZARZĄDZENIE 212