Nauczanie zdalne

Zasady funkcjonowania szkoły w systemie nauczania zdalnego:Wszystkie zajęcia realizowane będą wg. planu lekcji poszczególnych oddziałów; mogą mieć one charakter lekcji online (GSuite Google, każdy nauczyciel w Classroom zakłada zajęcia dla klas w których uczy), konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielem (GSuite, poczta @, dziennik elektroniczny) wg schematu:
Przedmiot:

 • 1 h/tydz. – lekcja online,
 • 2 h/tydz. – 1 lekcja online + 1 godz. konsultacji,
 • 3 h/tydz. – 2 lekcje online + 1 godz. konsultacji,
 • 4 h/tydz. – 3 lekcje online + 1 godz. konsultacji,
 • 5 h/tydz. – 4 lekcje online + 1 godz. konsultacji.

W klasach 8 z przedmiotów egzaminacyjnych wszystkie lekcje odbywają się online.

Nauczyciele będą dostępni dla uczniów wg. planu lekcji oddziału od poniedziałku do piątku (jeśli uczeń na trzeciej lekcji ma np. matematykę, to w tym czasie będzie kontaktował się z nauczycielem matematyki w sposób określony przez nauczyciela).
W celu zapewnienia higieny pracy, nie jest możliwe realizowanie 45 min. jednostek. Dlatego też by ograniczyć czas, jaki dzieci spędzają przed monitorami przyjęliśmy, że czas na jedną jednostkę nie może przekroczyć 45 min. Na ten czas składa się dowolna forma zajęć w wymiarze nie przekraczającym 20-40 min. Przy czym w klasach I – III lekcje online trwają do 30 min. W klasach IV trwają 30 min. W klasach V – VI trwają 30 – 35 min. W klasach VII – VIII trwają 30 – 40 min. Pozostały czas to przerwa dla ucznia.
Rozkład „lekcji”:

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.45 – 9.30
 3. 9.30 – 10.15
 4. 10.15 – 11.00
 5. 11.00 – 11.45
 6. 11.45 – 12.30
 7. 12.30 – 13.15
 8. 13.15 – 14.00
 9. 14.00 – 14.45
 10. 14.45 – 15.30

Nauczyciele będą też dostępni online do godz. 16.00 po swoich lekcjach w wyznaczone dwa dni
w tygodniu.

Od 26.10. 2020r. jest brana pod uwagę frekwencja uczniów i zaznaczona jest w dzienniku elektronicznym na każdej lekcji.
Podczas zajęć online obowiązuje włączenie kamery przez ucznia. Niedopełnienie tego obowiązku jest tożsame z naruszeniem procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii.
Obowiązuje forma przekazywania zadań do wykonania przez uczniów poprzez GSuitie moduł „Zadania” lub dziennik elektroniczny „zadania domowe”. Wykonywanie zadań jest obowiązkowe.

Nauczyciel przekazuje uczniom zadania w dniu, w którym planowo występuje dany przedmiot.