Obiady – wrzesień 2020

Opłata za obiady szkolne za miesiąc WRZESIEŃ wynosi 153,30 PLN

Należy wpłacać na konto: 51 1020 5226 0000 6102 0416 4679

Proszę o uregulowanie płatności do dnia 28.08.2020 r.

UMOWĘ BĘDZIE MOŻNA PODPISAĆ NA ZEBRANIU Z WYCHOWAWCĄ

Wszelkich informacji udziela Intendent pod numerem 717986920 wew 112 bądź mailowo.

Intendent ZSP nr 14

Wszystkie informacje odnośnie obiadów znajdują się w zakładce „Dla Rodzica / obiady w szkole„.