Komunikat Świetlicy

Deklaracja uczęszczania do świetlicy w związku z Covid-19

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5.11.2020 szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla uczniów klas 1-3 w godzinach od 7:00-17:00, których rodzice są zatrudnienie w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym proszę wypełnić deklarację uczestnictwa dziecka z klas 1-3 w zajęciach opiekuńczych w świetlicy ,  określić  godziny pobytu dziecka i korzystania z obiadów.

Informujemy, że ze względów organizacyjnych obiad nie będzie wydawany w poniedziałek 09.11.2020 (nie wiemy ile będzie chętnych dzieci).

Osoby, które nie będą chodziły na świetlicę i korzystały z obiadów w czasie zamknięcia szkoły – nadpłata za obiady będzie odliczona.

Bardzo prosimy o przyprowadzanie dzieci,  które będą korzystały ze świetlicy w poniedziałek w obowiązujących dotychczas godzinach ze względów organizacyjnych.

Plik do pobrania znajduje się tutaj: Deklaracja (PDF)