Akcja szkolnego wolontariatu

“Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”


Pod tym hasłem uczniowie z Wolontariatu Szkolnego przygotowali tegoroczne kartki
bożonarodzeniowe dla podopiecznych Miejskiego Centrum Usług Społecznych
we Wrocławiu. Dziękujemy za gotowość niesienia pomocy innym, zaangażowanie
oraz piękne życzenia świąteczne.