Przetargi

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU.
WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI ŻYWIENIA NA RZECZ  ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU
WYBÓR DOSTAWCÓW WYPOSAŻENIA NA RZECZ  ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU
Pliki do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – pdf
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – pdf
EDYTOWALNA WERSJA ZAŁĄCZNIKÓW do SWZ – docx
Odpowiedź na pytania nr 1,2 i 3 do SWZ – pdf
Zmiana treści SWZ- pdf
Odpowiedź na pytania nr 4,5 i 6 do SWZ/Zmiana treści SWZ/Zmiana terminu otwarcia ofert- pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o postępowaniu – pdf
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – pdf
Informacja w trybie art. 222, ust 5 ustawy PZP – pdf
Rozstrzygnięcie postępowania
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- pdf