Rada Rodziców

Prezydium

Przewodnicząca

Natalia Garbacz

V-ce Przewodnicząca

Joanna Wilk

Sekretarz

Mateusz Ciesielski

Skarbnik

Grzegorz Tlołka

E-mail:

rr_szkola@sp24.wroclaw.pl

Składka roczna

Wysokość składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 ustalona została w wysokości 30zł,

Jeżeli do Szkoły uczęszcza rodzeństwo, składka jest wnoszona za jedno dziecko, a każde kolejne jest zwolnione ze składki. Wpłaty przyjmują klasowi skarbnicy. Po opłaceniu składki za jedno dziecko prosimy o tym fakcie poinformować skarbnika w klasie kolejnego dziecka podając: imię, nazwisko i klasę, w której uiszczono już składkę.

Składka podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

Dziękując wszystkim za wpłacane pieniądze, podkreślamy, że wracają one do naszych dzieci, uatrakcyjniają i wzbogacają ofertę szkoły.

Skarbnicy klasowi proszeni są o wpłaty składek na konto Rady Rodziców:

77 1020 5226 0000 6202 0456 1959 (PKO BP)

Zrealizowane zadania

 1. nowy parking
 2. stworzenie strony www szkoły
 3. oznakowanie korytarzy
 4. konkurs „Szalona dynia”
 5. Mikołaj w szkole
 6. pomoc w szkolnym kiermaszu Bożonarodzeniowym
 7. finansowanie balu karnawałowego
 8. finansowanie dyskoteki karnawałowej
 9. zakup upominków dla dzieci na koncert ze szkoły muzycznej
 10. zakup sprzętu do świetlicy
 11. finansowanie konkursów szkolnych
 12. stały monitoring posiłków
 13. organizacja I Kiermaszu Wielkanocnego
 14. zakup urządzeń siłowych dla szkoły – realizacja październik 2017
 15. drugi konkurs RR – najbardziej rowerowa klasa podczas Rowerowego Maja
 16. sfinansowanie nagród na koniec roku
 17. praca nad WSO
 18. pomoc w organizacji ;ekcji on-line z Antarktyki
 19. pomoc w organizacji lekcji z samorządności
 20. pomoc w organizacji zajęć na PW
 21. pomoc w akcji “Telefon jest fajny ale Przyjaciel jeszcze fajniejszy”
 22. przeprowadzenie akcji śliska droga – zmiana kategorii dróg dojazdowych do szkoły na 2
 23. interwencja w Wydziale Ruchu Drogowego w sprawie kontroli prędkości
 24. wybór nowego fotografa w szkole
 25. organizacja I pikniku w Parku Złotnickim