RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku za złożeniem pisma w Placówce

Pobierz

Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej http://przedszkole.sp24.wroclaw.pl/

Pobierz

Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej http://szkola.sp24.wroclaw.pl/

Pobierz

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z umową najmu zawartą z Placówką

Pobierz

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku za złożonym oświadczeniem do odbioru dziecka ze świetlicy

Pobierz

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem w Placówce

Pobierz

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie Placówki

Pobierz

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka do Placówki

Pobierz

Karta zapisu dziecka do Świetlicy Placówki

Pobierz

Procedura dostępności

Pobierz

Deklaracja dostępności

Pobierz